TPHCM: Sẽ tăng giá gần 2.000 dịch vụ, kỹ thuật y tế

Bà Đinh Thị Liễu, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Sở Y tế cho biết, “bắt đầu từ ngày 1/6/2014, phòng Tài chính Kế toán sẽ điều chỉnh tăng giá viện phí với 1.996 dịch vụ, kỹ thuật đã được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt. Việc tăng giá viện phí được phê duyệt theo hai mức 65% và 75% (theo thông tư 04 Bộ Y tế – Bộ Tài chính). Mức 75% gồm có 477 dịch vụ, kỹ thuật bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường bệnh và một số dịch vụ, kỹ thuật của chuyên khoa. Với mức 65% bao gồm 1.517 dịch vụ, kỹ thuật chủ yếu là các phẫu thuật, thủ thuật.

 

tphcm_se_tang_gia_gan_2000_dich_vu_ky_thuat_y_te_2

 

Cũng theo bà Liễu, để chuẩn bị cho việc tăng viện phí, Sở Y tế thành phố đã chuẩn bị một phần mềm thu giá viện phí đã nhập thông tin về mã số, tên các dịch vụ kỹ thuật, về giá theo thông tư 04 và giá được phên duyệt của UBND – HĐND thành phố. Sở cũng đã kết hợp với bộ phận medinet của một số bệnh viện, đang áp danh mục phân tuyến kỹ thuật trước đây phần mềm giá viện phí mới sẽ được gửi tới các bệnh viện, trên cơ sở đó, bệnh viện sẽ nhập loại hạng bệnh viện và loại được phân tuyến kỹ thuật để có mức giá viện phí tăng tương ứng.

 

Sau khi thông tư liên tịch (số 04) giữa Bộ Y tế – Bộ tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước từ năm 2012 các địa phương trên cả nước đã áp dụng mức tăng giá viện phí. Như vậy, TPHCM là địa phương áp mức tăng viện phí muộn nhất so với cả nước.

 

Dự kiến, Thành phố sẽ tăng viện phí bằng 100% giá quyđịnh của Bộ Y tế, Bộ Tài chính qua 3 giađoạn: Giaiđoạn 1 từ ngày 1/6/2014 tăng 75%đối với dịch vụ trong các gói khám chữa bệnh kể trên. Giaiđoạn 2 từ ngày 1/6/2015 giá dịch vụ của nhóm này sẽ tiếp tục tăng thêm với mức bằng 85% khung giá quyđịnh. Giaiđoạn 3 từ ngày 1/6/2016 sẽ tăng kịch trần 100% theo khung giá của Bộ Y tế, Bộ Tài chính.