BÍ ẨN TRONG QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA ONG CHÚA

Các nhà khoa học từ Đại học Sheffield, Queen Mary, đại học London, đại học quốc gia Úc, đã tìm thấy rằng ong mật có một mã số histone’-một loạt các thành phần chứa protein histone được bao bọc bởi DNA để phù hợp hóa với hạt nhân của các tế bào. Mã gen này vốn tồn tại trong cơ thể con người và sinh vật cao cấp với chức năng kiểm soát những thay đổi trong sự phát triển của tế bào. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng được phát hiện bên trong ong mật. Histone cũng có thể bị ảnh hưởng bởi dinh dưỡng và các yếu tố môi trường. Các nhà khoa học tin rằng việc tìm kiếm này giúp giải thích vấn đề về việc ăn sữa ong chúa costar có thể giúp ấu trùng ong mật biến thành ong chúa.

“Sự phát triển của những con ong khác nhau khi DNA của chúng là tương tự đối với ấu trùng là một trong những ví dụ rõ ràng nhất trong cơ chế nằm ngoài trình tự DNA cơ bản”, tiến sĩ Mark Dicjman từ đại học kỹ thuaatnj Sheffied giải thích. “Chúng tôi tìm hiểu cách thức mã histone hoạt động trong những sinh vật khác, và cho rằng chất này có thể hoạt động chính xác như một thiết bị chuyển mạch cho những ấu trùng ong, sự khác biệt giữa chúng khi ong ấu trùng được cho ăn sữa ong chúa.

queen-cells

Các nhà khoa học tin rằng phát hiện của họ sẽ mở đường cho những nghiên cứu sâu hơn trong mối tương quan giữa môi trường, dinh dưỡng và việc làm thế nào để phát triển chúng. Bước đầu tiên, chúng tôi cần xác định chính xác quá trình phát triển của một con ong ấu trùng thành ong chúa, khi nó được hấp thụ sữa ong chúa.

Những tác động tiềm năng của việc này có thể rộng lớn và quan trọng hơn nhiều, tiến sĩ Paul Hurd giải thích: “Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến những côn trùng thụ phấn. Chẳng hạn như thuốc trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp, chúng tích tụ bên trong phấn hoa và mật hoa, do đó thâm nhập vào mật ong và việc hấp thu chất dinh dưỡng của ong, điều này có thể gây bất lợi trong một số trường hợp. Bằng cách nghiên cứu tác động của chế độ ăn uống và các hóa chát cụ thẻ trên mã histone, người ta có thể thấy được sự phát triển hành vi của ong mật, và chúng ta có thể xác định được thuốc trừ sâu đã làm giảm dân số loài ong như thế nào, trong một vùng nhất định.”

Giáo sư Maleszka của đại học quốc gia Úc cho biết, “ Chúng tôi thực sự cần phải bắt đầu từ di truyền học cổ điển để tìm hiểu về những rối loạn hiện tại của loài ong mật. Rất hiếm khi gen đơn gây ra một loại bệnh nào đó, điều này chỉ có khả năng xảy ra khi có sự tương tác giữa một số gen đối với môi trường. mã Histone đã linh hoạt và có khả năng kết nối giữa bộ gen và môi trường.”