Post Tagged with: "thuốc bổ mắt"

Thuốc bổ mắt cho trẻ bị cận thị

Thuốc bổ mắt cho trẻ bị cận thị

25/03/2020 at 4:44 pm Comments are Disabled

Tật khúc xạ học đường đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Việt Nam hiện có 3 triệu học sinh bị các tật khúc xạ trong đó 2/3 bị cận thị học đường. Tỷ lệ cận thị ở các thành phố cao hơn nông thôn. Cận thị khiến các emRead More